SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vilken [vil´-el.vil`-] pronomen vilket vilka vilk·en1fråge­ord som ut­trycker önske­mål om an­givande el. identifiering av viss person el. före­teelse; anv. i direkta el. indirekta frågor NollJFRcohyponym1vad 1cohyponymvem vilken dag är det i­dag?vilka kommer?vilket är ditt syfte med brevet?jag vet inte vilken dag hon kommerman kan undra vilkas ärenden han egentligen gåräv. som ren förstärkning i ut­rop e.d.JFRcohyponymsickencohyponymsådan vilken vacker dag!sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hvilikin; gemens. germ. ord, urspr. ’lik vad’; till 2vi och 2lik 2som ofta ngt formelltNollde frågor vilka står på dag­ordningenhuset i vilket de boddeett an­grepp på vilket han svarade med hög­dragen tystnadde bil­ägare vilkas for­don står fel­parkeradeibl. syftande på hel satsngt som ofta icke-formellthon kom aldrig till mötes­platsen, vilket grämde honom mycketibl. med direkt an­given person el. före­teelseformelltjag hälsades med vördnad, vilket bemötande över­raskade migibl. äv. försvagat betr. god­tyckligt val in­om ngn grupp e.d.vanligen icke-formelltta vilket du vill av äpplenai vilket fall (som helst)sefall 3 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen