SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vinn`arskalle substantiv ~n vinnarskallar vinn·ar|­skall·enperson med vinnar­instinkt vard.psykol.yrk.NN värvades efter­som laget behövde en vinnarskalleofta äv.vinnar­instinkt hon har vinnarskallesedan 1994