publicerad: 2021  
vinylklorid vinyl­kloriden
vin·yl|­klor·id·en
substantiv
viny`lklorid
en organisk klorförening som an­vänds vid plast­framställning
JFR vinyl
vinyl­klorid kan fram­kalla levercancer
belagt sedan 1942