publicerad: 2021  
viola violan violor
viol·an
substantiv
[vi´ola] äv. [-å`la]
altfiol
violakonsert
spela viola
äv. om ett större fiol­liknande instrument som sär­skilt var i bruk under renässansen och barocken mest historiskt
viola da gamba hade vanligen sex strängar
äv. om en orgel­stämma
belagt sedan 1850; av ita. viola; av provensalska viola med samma betydelse; ev. av ljud­härmande urspr.; jfr ur­sprung till violin