SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1visionär [-∫onä´r] adjektiv ~t vis·ion·är1som har sam­band med stora, idealiserade framtids­mål admin.af.psykol.samh.en visionär politikibl. äv. om personen visionär tänkaresedan 18722som har sam­band med dröm­syner och hallucinationer admin.psykol.ett slags visionärt, symboliskt målerisedan 1838
2visionär [-∫onä´r] substantiv ~en ~er vis·ion·är·enperson som har visioner om fram­tiden psykol.samh.yrk.en av partiets visionärersedan ca 1775