SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
visitation [-∫o´n] substantiv ~en ~er vis·it·at·ion·en(nog­grann) granskning vid besök på platsen för viss verksamhet samh.JFRcohyponymbesiktningcohyponyminspektion visitationsresabiskopsvisitationöversten ut­förde visitation av bataljonenäv.visitering kroppsvisitationtullvisitationäv. all­männarekontroll passvisitationvisitation (av ngn/ngt)sedan ca 1500Alsheda och Schede Sochnars Rekenskapzbookfornsv. visitation