SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vivipa´r adjektiv ~t vivi·parsom föder ungar ut­vecklade inne i honan; om (vissa) djur admin.zool.MOTSATSantonymovipar alla dägg­djur (ut­om kloak­djuren) är viviparasedan 1806av senlat. vivipar´us med samma betydelse, till lat. vi´vus ’levande’ och par´ere ’(att) föda’