publicerad: 2021  
vrede vreden
vred·en
substantiv
vre`de
djup och stark känsla av att ha blivit för­orättad på ett sätt som kräver upp­rättelse
vrede (över något/att+verb/sats)
vrede (över något)
vrede (över sats)
vrede (över att+verb)
helig vrede; åter­hållen vrede; väcka vrede; känna stark vrede; låt inte din vrede gå ut över de oskyldiga barnen; hennes an­sikte var mörkt av vrede
äv. något försvagat (på andras vägnar eller dylikt)
vreden över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna
vredens dag se dag
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska vreþe; till 1vred!!
Elda under din vrede
med maktens nyheter
Dämpa inte din smärta
över livet
som stjäls ifrån oss.
Ingrid Sjöstrand, Elda under din vrede (i Humlan vingad. Sångbok för brummare, 1976)