SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vulgär [-gä´r] adjektiv ~t vulg·ärsom tydligt vittnar om brist på smak och bildning enl. normen i ton­givande kretsar admin.psykol.sociol.JFRcohyponymsmaklös 2cohyponymtarvlig vulgärpropagandaett vulgärt språkäv. om personen vulgär uppkomlingstypsedan 1842av fra. vulgaire med samma betydelse; av lat. vulga´ris ’var­daglig; vanlig’, till vul´gus ’folk’