publicerad: 2021  
whisky whiskyn
även
whiskey whiskeyn
substantiv
[wis´-] el. [vis´-]
typ av sprit­dryck som fram­ställs av rökta sädeskorn och lagras flera år i ek­fat ur­sprungligen från Skott­land
whiskyflaska
beställa en dubbel whisky; skotsk whisky; ir­ländsk whiskey; ett glas whisky
belagt sedan 1798; av engelska whisky med samma betydelse, till gaeliska uisge-beatha, eg. 'livsvatten'