publicerad: 2021  
workshop work­shopen el. work­shoppen, plural work­shopar el. work­shoppar
work|­shop(p)·en
substantiv
[wö´k∫åp]öppet ö som i "göra"; ljust sj-ljud el. [wö´rk∫åp]
möte där en mindre grupp del­tagare delar med sig av sina kunskaper eller erfarenheter in­om ett visst tema; särsk. i vetenskapliga el. konstnärliga samman­hang
workshoparrangör
ett fler­tal work­shopar och seminarier an­ordnas i an­slutning till symposiet
belagt sedan 1970-talet; av engelska workshop med samma betydelse, till work 'arbeta' och shop 'verk­stad'