SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
yng`ling substantiv ~en ~ar yng·ling·enung man ofta inte helt full­vuxen el. mogen psykol.yrk.en yngling på sjut­ton årsärsk. förknippat med optimistiskt el. romantiskt sinne­lagngt högt.ynglingens blyga och brinnande till­bedjanäv. i ett skämts. ut­tryck, vanligen in­ledande en frågaför­låt en yngling, men vem är NN?sedan 1541bildning till ung