SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ynk`lig adjektiv ~t ynk·ligvärd beklagande eller förakt på grund av sin litenhet el. o­betydlighet admin.psykol.JFRcohyponymömkligcohyponymjämmerlig 2 ett ynkligt pipen ynklig rösten ynklig bevis­föringde ynkliga an­slagen till bok­inköpibl. med inne­börd av moraliskt fördömandedet är ynkligt att kommunala bo­lag sysslar med bedrägeriersedan 1491Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. ynkeliker; till 2ynka