publicerad: 2021  
yrka yrkade yrkat
verb
yr`ka
formellt kräva beslut om viss åt­gärd etc., särsk. vid samman­träde eller dylikt
någon yrkar () något/sats
någon yrkar () något
någon yrkar () sats
yrka av­slag; yrka på fällande dom; åklagaren yrkade att kvinnan skulle häktas
äv. försvagat efter­tryckligt kräva
belagt sedan 1624; jfr fornsvenska yrkia 'arbeta; odla; ut­föra'; gemensamt germanskt ord (engelska work), besläktat med orka, verk
yrkayrkande, yrkan