publicerad: 2021  
yrkesregister yrkesregistret, plural yrkes­register, bestämd plural yrkesregistren
yrk·es|­reg·istr·et
substantiv
yr`kesregister
vanligen bestämd form sing. register över yrkes­män och före­tag som är ordnat efter typ av verksamhet
belagt sedan 1892