SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ytt´er adverb i ett få­tal ut­tryck i än­nu större ut­sträckning mindre brukl.Nollytter värresedan 1525sv. dial. ytter; jfr yttre
2ytt´er substantiv ~n yttrar yttr·aranfalls­spelare på flanken i fot­boll m.fl. boll­spel nu­mera sällan i fackmässiga samman­hangsport.yrk.högeryttervänsterytteräv. om en så­dan spelares naturliga operations­områdegå på ytternsedan 1906förk. av ytter­forward, till yttre och forward