SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bas substantiv ~en ~ar bas·en1mans­röst i det djupaste stämläget i sång el. tal musikJFRcohyponymbaryton 1cohyponymtenor basröstbassångarebrumbasen prakt­full basäv. om person, sång­stämma etc.basstämmaNN är bassjunga basäv. om instrument med mot­svarande ton­läge, särsk. kontra­basNN på bas och ON på trummorsedan 1640av ita. basso med samma betydelse; av folkligt lat. bass´us ’låg’ 2ofta best. f. sing. djupare del av tonområde vanligen i mots. till diskant musikbasklavgeneralbasgod åter­givning av basendet monotona dunkandet i basensedan 18413för­man för arbete eller verksamhet särsk. för manuellt arbete el. sport vard.arb.yrk.JFRcohyponym1bosscohyponymlagledare lagbasbasen på byggethan är bas för sim­landslagetibl. ngt ut­vidgatchef bas för ett ämbets­verkbas (för ngn/ngt)sedan 1853av lågty. bas ’hus­bonde’; jfr 1boss
2bas substantiv ~en ~er bas·en1understa del av före­mål som före­målet stöder sig el. vilar på mat.rum.JFRcohyponymfundament 1cohyponymsockel 1cohyponym2grund vanligen ut­vidgat om tänkt stödlinje, stödyta el. annan naturlig utgångs­punktsärsk. geom.basytarektangelns area är basen gånger höjdeni sammansättn. äv.grund- särsk. i ekonomiska samman­hang basbeloppbasårngts bas, basen i/på ngtsedan 1768av grek. bas´is ’gång; steg; det man går och står på’ 2(nöd­vändigt) under­lag för ut­veckling eller verksamhet in­om visst om­råde mat.JFRcohyponymbasis basorganisationindustrialisering på basen av engelskt kapitalden teoretiska basen för under­sökningengrund­skolan ger basen för fort­satta studieräv. om grund­tal i potensräkningJFRcohyponymexponent 2 talet 10 är basen i det vanliga decimal­systemet(på) basen (av ngt)sedan 1849 (som matematisk term)3militär stödje­punkt el. militärt stöd­område var­ifrån förband ut­går, under­stöds och under­hålls; vanligen permanent mil.rum.basområdeflygbasmarinbasfram­skjutna baser för USA-flygetbas för befrielse­kampenäv. om stödje­punkt el. utgångsområde för an­dra operationerdet lugna turist­hotellet bildade bas för äventyr i bergenbas (för ngt)sedan 18174kemiskt ämne som strävar efter att ta upp väte­joner ju större tendens desto starkare bas kem.JFRcohyponym1syra 1cohyponympH natrium­hydroxid är en stark basvatten kan upp­träda både som syra och baslackmus­papper färgas blått av basersedan 1795