Synops

Använd sökrutan nedan för att begränsa urvalet. Klicka här för hjälp med synops-sidan.

Ord SAOL SO SAOB
       
Ord SAOL SO SAOB

Om innehållet i ordböckerna.

För närvarande finns det 617.235 unika ordformer. Dessa fördelas som följer på de olika ordböckerna.

SAOL SO SAOB
132.374 60.800 571.528

Summan av ovanstående antal blir större än det totala antalet ord, det beror på att en hel del ord förekommer i fler än en ordbok.