Sökhjälp

På denna sida kan du söka i tre ordböcker samtidigt, dvs. ordlistan SAOL, ordboken över modern svenska, SO, och den historiska samtids­ordboken SAOB. Klicka här för att läsa om skillnaderna mellan verken.

Visning av slumpmässigt utvalda uppslagsord

Är du på nyfiken på några av alla de ord som finns i SAOL, SO och SAOB? I så fall kan du se slumpvis utvalda ordboks­artiklar i de tre verken. Klicka då på förstorings­glaset på webbplatsens startsida!

Enkel sökning

Skriv in det ord du letar efter i sökfältet och klicka därefter på sökknappen.

Efterhand som du matar in bokstäver, får du också förslag på uppslags­ord. När du klickar på det ord du söker efter, kommer du till aktuella artiklar i ord­­böckerna.

Med hjälp av en inbyggd rätt­stavnings­­hjälp kan du hitta fram till uppslags­ord även om du stavar fel i sök­rutan. Om du t.ex. skriver in sjornalist, får du frågan om du menade exempel­­vis uppslags­ordet journalist.

Vissa sökningar ger många svar, framför allt i SAOB. Du får då välja mellan olika alternativ.

För att du ska kunna överblicka strukturen i mer omfattande artiklar presenteras ofta först kortare versioner av artiklarna i SAOL och SO. Genom att klicka på ”Visa mer” får du upp en längre version av den aktuella artikeln. I den längre versionen ser du utförligare upp­gifter om ordets böjning, språk­­exempel, fasta uttryck m.m. I SO kan du även se ut­vecklade upp­gifter om konstruktions­­mönster för många uppslags­­ord. Konstruktions­­uppgifterna visas när du klickar på en liten blå pil i den aktuella artikelns vänster­kant.

I SAOB är uppgifter om ordformer och etymologi alltid dolda i det första visnings­läget. Du får till­gång denna information genom att klicka på plustecknet (+).

Söker du på sammansatta ord som t.ex. huvudbry kommer du i SAOB till det enkla ordet, i det här fallet uppslagsordet huvud. För att komma vidare till artikeln huvudbry klickar du på länken ”Till SAOB” längst ner i spalten.

Länkar till relaterade artiklar i en och samma ordbok är markerade med gult.

Olika visningslägen

När du är på webb­platsens startsida och söker på ett ord, visas svaren på din sökning i tre spalter, en för SAOL, en för SO och en för SAOB. Därefter kan du fort­sätta att söka i alla tre verken samt­idigt eller i ett av verken. Det senare gör du genom att klicka på en länk till respektive verk längst ner i den aktuella ordboks­artikeln.

Om du befinner dig i en artikel i ett av verken, t.ex. SAOL, kan du också ta del av andra uppslags­ord i närheten av uppslags­ordet i just detta verk.

I detta visningsläge kan du söka vidare på tre olika sätt. Den första möjlig­heten innebär att du fort­sätter att söka i t.ex. enbart SAOL. Den andra möjlig­heten innebär att du växlar från den aktuella artikeln i SAOL till mot­svarande artiklar i SO och SAOB. Detta gör du genom att klicka på någon av de tre flikarna med för­kortningar för verken strax ovanför artiklarna. Den tredje möjlig­heten innebär att du kan gå till­baka till sidan med den aktuella artikeln i SAOL, SO och SAOB. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Till alla ordböcker”.

Sökning med jokertecken

Du kan söka på delar av uppslags­ord med hjälp av s.k. joker­­tecken, här asterisk (*) eller fråge­tecken (?).

Skriver du in *grunda i sök­fältet och trycker på ”Sök”, får du träff på bl.a. begrunda i alla ord­böckerna, men du får också träff på ett ord som joggingrunda. Söker du på grund*, får du bl.a. träff på grundackord i alla tre ord­böckerna.

Ett frågetecken (?) motsvarar en ute­lämnad bokstav. En sökning på sv?ra resulterar bl.a. i svara, svira och svära.