Sökhjälp

På denna sida kan du söka i tre ordböcker samtidigt, dvs. ordlistan SAOL, ordboken över modern svenska, SO, och den historiska samtids­ordboken SAOB. Klicka här för att läsa om skillnaderna mellan verken.

Enkel sökning

Skriv in det ord du letar efter i sökfältet och klicka därefter på sökknappen.

Efterhand som du matar in bokstäver får du också förslag på uppslagsord. När du klickar på det ord du avser, länkas du till aktuella artiklar i ord­böckerna.

Med hjälp av en inbyggd rättstavningshjälp kan du hitta fram till uppslagsord även om du stavar fel i sökrutan. Om du t.ex. skriver in sjonnalist får du frågan om du menade exempelvis uppslags­ordet journalist.

Vissa sökningar ger många svar, framför allt i SAOB. Du får då välja mellan olika alternativ.

Svaren visas alltid i tre spalter, en för SAOL, en för SO och en för SAOB.

För att du ska kunna överblicka strukturen i mer omfattande artiklar presenteras ofta kortare versioner av artiklarna i SAOL och SO. Genom att klicka på ”Visa mer” får du upp en längre version med utförligare böjnings­uppgifter, språk­exempel, fasta uttryck m.m.

I SAOB är uppgifter om ordformer och etymologi alltid dolda i det första visningsläget. Du får tillgång denna information genom att klicka på plus­tecknet (+).

Söker du på sammansatta ord som t.ex. huvudbry kommer du i SAOB till det enkla ordet, i det här fallet uppslags­ordet huvud. För att komma vidare till artikeln huvudbry klickar du på länken ”Till SAOB” längst ner i spalten och söker med hjälp av kommandot ctrl + F (eller cmd + F för Mac-OS) efter samman­sättningens senare led, ”-bry”.

Länkar till relaterade artiklar i en och samma ordbok är markerade med gult.

Stort visningsläge

Längst ner i varje spalt finns en länk till SAOL etc. med vars hjälp du kan klicka dig fram till en utförligare vy med endast en ordbok i taget. Som exempel kan du se hur artikeln vibrera ser ut i stort läge i SO.

I denna vy kan du också ta del av andra uppslagsord som ligger i närheten av aktuellt ord i respektive verk.

Du kan också växla mellan de tre ordböckerna genom att klicka på flikarna högt upp på sidan.
För att gå tillbaka till vyn med de tre spalterna klickar du på knappen ”Till alla ordböcker ” långt ner på höger sida.

Även en ny sökning i sökrutan tar dig tillbaka till alla tre ordböckerna.

Sökning med jokertecken

Du kan söka på delar av uppslagsord med hjälp av asterisk (*) eller frågetecken (?).

Skriver du in *grunda i sökfältet och trycker på ”Sök”, får du träff på bl.a. begrunda i alla ordböckerna, men du får också träff på ett ord som joggingrunda. Söker du på grund*, får du bl.a. träff på grundackord i alla tre ordböckerna.

Ett frågetecken (?) motsvarar en utelämnad bokstav. En sökning på sv?ra resulterar bl.a. i svara, svira och svära.