Ordböckerna

 

SAOL

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella upplagan är den fjortonde, publicerad 2015. SAOL inne­håller cirka 126 000 uppslags­ord. Ordlistan betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men det finns även viss information om ords betydelser. I princip alla äldre SAOL-upplagor, med sammanlagt över 200 000 olika uppslags­ord, är till­gängliga på webbplatsen SAOLhist.

Mer information om SAOL finns på svenskaakademien.se och på SAOL:s hemsida.

SAOL finns också som app för iOS och Android.

SO

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), vars andra upplaga publicerades 2021, ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används. Dessutom ger SO information om ordens historia. Med sina närmare 65 000 uppslags­ord är SO ett hjälp­medel för att förstå ord i texter och skriva egna texter. I denna ord­bok kan man även höra hur uppslags­orden uttalas.

Mer information om andra upp­lagan av SO finns på svenskaakademien.se och på SO:s hemsida.

Den andra upplagan av SO finns också som app för iOS och Android. Apparna har något fler sökfunktioner och även "Dagens ord".

SAOB

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar och omfattar 38 band och cirka 500 000 uppslags­ord. Det första bandet färdigställdes år 1898, det senaste 2021. Idag är alla artiklar på bokstäverna A till Å färdiga och publicerade.

Ordboken är ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter, och den riktar sig såväl till forskare som till alla andra som är intresserade av ord och uttryck.

Mer information om SAOB finns på svenskaakademien.se och på SAOB:s hemsida.