Svenska Akademien

 

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

De aderton 02 0219

 

Svenska Akademien är idag en mångsidigt verksam institution, som både vårdar arvet från det förgångna och är uppmärksam på nya strömningar i tiden. Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier. Eftersom antalet ledamöter är arton kallas Akademien även De Aderton. Svenska Akademiens valspråk är "Snille och smak".

Läs mer på Svenska Akademiens webbplats.