Instruktion för synops-sidan.

 

På synops-sidan visas en tabell över uppslagsord i ordböckerna samt en indikator som anger i vilken eller vilka ordböcker varje ord förekommer. Klickar man på ett uppslagsord i tabellen kommer man till artikelsidan för det ordet.
I sökrutan i tabellens ovankant kan man skriva in en söksträng som begränsar urvalet av ord. Detta kan göras på två sätt, antingen skriver man bara en eller flera bokstäver som anger begynnelsebokstäverna i de sökta orden eller så använder man jokertecken ? och * för att ange en enstaka eller en följd av godtyckliga tecken (se exempel nedan).
I tabellens ovankant finns en flervalsruta där man kan ange önskat antal ord per sida. I tabellens underkant anges antalet ordformer som matchar sökvillkoret. Med hjälp av navigeringsknapparna kan man bläddra framåt och bakåt mellan sidorna.

Enkel sökning.

Skriv "fo" i sökrutan så visas de tio första orden som börjar med fo: foajé, foajéscen, o.s.v. Sammanlagt cirka 2900 ord.

Sökning med jokertecken.

Man kan också använda jokertecken ? och * för att välja ut vilka ord som skall visas i synopstabellen.
Skriver man "*tre" får man alla ord som slutar på tre med början: aktre, bortre o.s.v.
Skriver man "?ans?" får man de ord med en bokstav följt av ans följt av exakt en bokstav till. Det blir en lista som börjar med dansa, dansk, o.s.v.