SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
Å, prep. o. adv.2 ssgr (jfr anm. sp. 12):
(II 1) Å-BEBO. (†) bo på (fastighet o. d.). VDAkt. 1756, nr 139. Stensåckra i Bexheda Sokn som Herr Munsterskrifwaren längre tid ägt och åbebodt. VDAkt. 1792, nr 415.
(II 3) -BEGYNNA. (numera bl. ålderdomligt) påbörja (ngt) (jfr begynna 1); äv. intr.: ta sin början (jfr begynna 4); i sht i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. Så att min obotlig wälfärdh och helszes yttersta ända nu på åbegynte lychtan ståår. 3Saml. 7: 47 (1670). Hwarigenom fienden fick frijare luft sin åbegynte wåldsamhet emot Sweriges länder att föröfva. HC12H 3: 171 (c. 1710).
(II 3) -BELÖPA. (numera mindre br.) (vid (rättsgiltig) fördelning o. d.) tilldelas (ngn l. ngt); äv. allmännare: tillkomma l. tillhöra (ngn l. ngt); ofta i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv., särsk. dels i uttr. ngn åbelöpande andel, andel som tillkommer ngn, dels om ränta: som beräknas på l. utgår för (ngt) (särsk. o. i sht utan obj.); jfr belöpa I 2 a α, 4. VRP 1714, s. 24. Borgenärerne uti afl. Komministern Fr. Gesengers Konkurs, behagade sammanträda å Byås Gästgifvaregård .. för att utbekomma åbelöpande utdelning. AB 9/5 1840, s. 1. Nedra Gärdsjö åbelöpande andel af skogsundantaget vid fäbodestället Södra Wålberget. PT 1909, nr 25 A, s. 1. Delning af de kostnader, som åbelöpa själfva flottningsarbetet och de, som åbelöpa sorteringsarbetet. SkogsvT 1912, s. 440. Borgarens äganderätt till jorden, för vilken han till bonden skulle erlägga åbelöpande ränta. SvLantmät. 1: 357 (1928). AB 4/5 1954, s. 18.
Spoiler title
Spoiler content