SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
ÅFÅTT, adj. oböjl. o. adv.
Ordformer
(affåt 1559. åfatt 1594. åfått 15611602)
Etymologi
[fsv. afat; jfr fvn. á fátt (nor. nn. åfått); ssg av Å, prep. o. adv.2, o. n. sg. av , adj.]
(†) ss. predikativt adj. i n. sg. l. ss. adv.: bristfälligt, otillräckligt, alltför lite; jfr , adj. I 2. Vart tå Konungh Gram betalat medh samma mått, ja, öfver och icke affåt. LPetri Kr. 16 (1559). At konungen uthi alle konungslighe dygder bör hålle vichten och skine för alle andre och icke ther uthi hos honom vare någhet åfatt. RA I. 3: 378 (1594). Bureus Runaräfst 85 (1602).
Spoiler title
Spoiler content