SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ABSTRAKT abstrak4t l. ap-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. abstracten (pl.)]
tonk. vanl. i pl.: koppel i orgelverk; med skrufmuttrar försedda träspjälar, som löpa från tangenterna till motsvarande ventiler i väderlådan. Hülphers Mus. 307 (1773). Höijer Mus.-lex. (1864).
Spoiler title
Spoiler content