SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACKOMPANJATRIS ak1ompan1jatri4s l. akom1pan-, f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. accompagnatrice]
tonk. fruntimmer, som med instrument (l. sång) beledsagar hufvudstämman. Dalin (1871). — jfr ACKOMPANJERA 2.
Spoiler title
Spoiler content