SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADVERBIALISERA ad1værbial1ise4ra l. -e3ra2, l. advær1-, v. -ade.
Etymologi
[jfr fr. adverbialiser]
(föga br.) språkv. göra till adverb, använda ss. adverb. Wisén Ordf. 45 (1865).
Spoiler title
Spoiler content