SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFBLÖTA a3v~blø2ta, v. -er, -te, -t, -t.
(föga br.) gm blötning aflägsna. (I surt öl) betas .. järnsmide, som skal förtennas, at den yttre järnskårpan .. må afblötas. Rothof 739 (1762).
Spoiler title
Spoiler content