SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFKLISTRA, v. -ade.
(†) gm fogarnas bestrykande med kalkbruk o. d. (fullständigt) täta (en mur o. d.)? Stenhusen, som voro murade af Ölands sten .. voro afklistrade, kalkade och hvitmerade (dvs. -menade). Linné Gotl. 303 (1745). Spisarne i husen voro .. afklistrade och hvitlimmade. Dens. Västg. 109 (1747). — jfr KLISTRA.
Spoiler title
Spoiler content