SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFKOKA a3v~kω2ka, v. -ar, -te, -t, -t, äfv. -ade, -at, -ad (se för öfr. KOKA, v.). vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.); jfr AFKOK.
Etymologi
[jfr d. afkoge, holl. afkoken, t. abkochen]
— jfr KOKA AF.
1) [jfr d. afkoge] gm kokning lossa l. aflägsna. Håret (på kalfhufvudet) är afkokat. Warg 124 (1755). — gm kokning utdraga l. borttaga. Sältans afkokande. Kindblad (1867). A(fkoka) saften från bären. Hahnsson (1884).
2) [jfr d. afkoge] gm kokning (delvis l. fullständigt) förflyktiga (vatten o. d.). Frykholm 73 (1881, 1890). Vatten, som .. afkokas till ånga. Dens. i NF 18: 438 (1894).
3) i sht kok. o. apot. gm kokning (o. lösning i vätska) utdraga saft(en) l. must(en) o. d. ur l. borttaga smak(en) l. osmak(en) från (ngt). Afkokade krydder. Swedberg Schibb. 254 (1716). Afkokade fricadeller. Warg 311 (1755). Benen afkokas .. med vatten. Zetterstrand Kokb. 250 (1863). Bärmassan kan afkokas .. (hvarvid) saft .. erhålles. Hagdahl Kok. 1084 (1879). Om kräftstjertarne varit saltade, måste de förut vattenläggas eller afkokas. Därs. 395. jfr under AFKOK 2. — om färgträ. I rent vatten afkokas 1/2 skålp. bresilja. C. A. Rabe i AHB 38: 25 (1869, 1877).
4) färg. på vederbörligt sätt koka (garn o. d. i l. med ngt ämne). Scheffer i VetAH 20: 11 (1759). 100 skålpund ylle-gods .. afkokas två timar med sexton skålpund (vitriol). Fischerström 1: 153 (1779). Garnet (som .. blifvit afkokt i lut och sköljdt). Uppf. b. 5: 512 (1874).
Spoiler title
Spoiler content