SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSKILLNAD a3v~ʃil2nad, r. l. m.; best. -en (se för öfr. SKILLNAD).
Etymologi
[jfr fsv. afskilnadher]
1) (†) afsöndrande, aflägsnande. Direptus .. Affsyndring, affskildnat. Lex. Linc. (1640). Hela transporten (blef) genom örlogsflottans afskillnad .. blottställd under sjelfva urlastningen. G. L. Oxenstierna i 1 SAH 3: 263 (1790).
2) (föga br.) skillnad i rum, afstånd. Almqvist (1842, under afstånd). — mera bildl. Bremer G. verld. 4: 12 (1861).
Spoiler title
Spoiler content