SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALBUMINAT al1bɯmina4t, äfv. al1bum-, l. 01—, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. albuminat, eng. albuminate; jfr äfv. lat. albumen samt ALBUMIN]
kem. ägghviteämne. Berzelius i Årsber. t. VetA 1834, s. 377. Blomstrand Org. kemi 272 (1877).
Ssg: ALBUMINAT-PULVER1003~ l. 0103~20. ett slags koncentreradt ägghviterikt födoämne. GHT 1889, nr 257 A, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content