SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLSTÄDES l. ALLTSTÄDES, adv.
Etymologi
[af mnt. alstedes; jfr gotl. dial. allstädes (Rietz 7), ä. d. alsteds, d. dial. alsted; jfr äfv. ALL o. STÄDES]
(†) alltid, beständigt. Så skeedde thet alstedhes, at molnskyyn offuerteckte thet (dvs. tabernaklet) om daghen, och om nattena såsom en eeld. 4 Mos. 9: 16 (Bib. 1541; öfv. 1893: beständigt). Mijn öghon see alstädhes til Herran. Ps. 25: 15 (Bib. 1541; öfv. 1888: alltid). J haffuen jfrå idhra fädhers tijdh altstädhes affwikit jfrå mijn bodh. Mal. 3: 7 (Bib. 1541). Ps. 119: 44 (Därs.). Jer. 31: 3 (Därs.). — jfr: Allstädes betyder (i Bibeln o. andra ä. skrifter) semper, jugiter, altid, alt jemt. Allestädes eller allestädz är ubique .. Men nu hafwer man förgätit thenna skilnaden: så at man begge orden vttalar och skrifwer allestädes. Swedberg Schibb. 162 (1716). Dens. Gram. 74, 121 (1722). Ihre Gl. 1: 82 (1769). — jfr allt stadigt, allt städse (se ALLT, adv. 3 e μ o. ξ).
Anm. Formen all(t)städes förekommer ngn gg äfv. i bet.: allestädes (se d. o.).
Spoiler title
Spoiler content