SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNANDAGSFEBER an3andags~fe2ber l. -daks~ l. (hvard.) -das~, r. l. m.; best. -n; pl. -febrar (se för öfr. FEBER).
Ordformer
(anndags- Gustaf iii)
Etymologi
[jfr d. andendagsfeber, holl. de anderdaagsche koorts; eg. feber som återkommer på andra dagen efter den dag, då den förut uppträdt; jfr nylat. synonymet tertiana, vid hvilket namns gifvande man medräknat den första sjukdomsdagen]
(mindre br.) = ANNANDAGSFROSSA. Hufwudwärken och sömnlösheten infinna sig fuller wid fierde dags Frossan, doch icke så häfftigt som uthi annandags feber, men doch något starkare, än wid hwardags Frossan. Linder Fross. 9 (1717). En stark halsfluss, som nu förändrat sig i anndagsfeber. Gustaf III (1792) enl. SAOB (1870). C. J. Hartman (1849) enl. Kindblad (1867). Lundell (1893).
Spoiler title
Spoiler content