SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTEDATERING an1tedate4riŋ, äfv. -e3riŋ2 (antedate´ring Weste), äfv. ANTIDATERING an1ti-, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg. Weste (1807). — konkret: falskt datum äldre än det riktiga. Almqvist (1842). Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content