SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASTRAFOBI as1trafobi4 l. -få-, l. ASTROFOBI -ro- l. -rå-, äfv. -rω-, r.; best. -en, äfv. -n.
Ordformer
(astra- Gadelius. astro- Lunds veckobl., Jolin)
Etymologi
[jfr t., fr. astraphobie, astrophobie, eng. astraphobia, astrophobia. Ordet är bildadt (1874?), under formen astraphobia, af amerikanen G. M. Beard af gr. ἀστραπή, blixt, o. φόβος, fruktan (se FOBI); jfr Beard A pract. treatise of nervous exhaustion 28 (1880). Den ovanliga förleden astra- (för astrapo-), som äfv. förekommer i ngra kemiska termer, har gm felläsning o. anslutning till det vanliga astro- fått sin slutvokal utbytt mot -o-]
med. benämning på ett slags nervsjukdom som yttrar sig i en utomordentlig skräck för åskväder (i sht för blixten). Lunds veckobl. 1885, nr 131, s. 3. Jolin Mathieu 111 (1894). Astrafobien .. eller fruktan för åska. Gadelius Tvångst. 82 (1896).
Spoiler title
Spoiler content