SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTIGHET, f.
(†) sbst. till BERÄTTIG: det ngn är berättigad till; rätt, rättighet. Wi förgäta wår nästas berättighet, när wi så snåle äre uti wår egen fördel. Hermelin Du Four Sed. D 7 a (1683). Då du .. hawer honom (dvs. din tjänare) rundeligen sin (dvs. hans) berättighet giwet, afskeda honom wänligen ifrån tig. Därs. E 8 b (1683).
Spoiler title
Spoiler content