SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1913  
BLEKING ble3kiŋ2, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr HALLING, SKÅNING ss. benämningar på danser]
benämning på en viss (urspr. väl blekingsk) folkdans. Bleking (dansas på följ. sätt) .. Kavaljer och dam fatta hvarandras händer och dansa på stället i takt med musiken två stora blekingssteg .. och derpå två mindre och hastigare, efterföljda af ett stort ..; detta upprepas tre gånger ..; hvarefter paret dansar vals med jigsteg. Lekstugan 16 (1897, 1902).
Ssg: BLEKINGS-STEG30~2. danssteg i folkdansen bleking. Blekingssteg dansas på stället sålunda: med ett hopp isättas båda fötterna på en gång, venster fot framför den högra; med ett nytt hopp byta fötterna plats o. s. v. Lekstugan 10 (1897, 1902).
Spoiler title
Spoiler content