SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1915  
BLISTER blis4ter, sbst.1, r. l. f. (l. m.?); best. -n; pl. -trar.
Ordformer
(blijst- Fosz 32 (1621))
Etymologi
[sv. dial. blister, f., bladvass, pilträd (Hälsingl.), jolsterpil (Härjedalen, Modin, se 2), blistro, blindnässla, Lamium l. Galeopsis (Finl., Vendell), sannol. medelst suffixet ieur. -tro (jfr Kluge Nom. stammbild. 47 ff. (1899)) bildadt af en biform till roten i BLÅSA (jfr Persson Indog. wortf. 801, 879 (1912), Falk o. Torp (1912; under blystre)); med afs. på bildningssättet jfr växtnamnen ALSTER, sbst.1, GLIMSTER, JÄLSTER (jfr E. Hellquist i Arkiv f. nord. filol. 7: 170 (1891)). Anledningen till det för de mycket olika växterna gemensamma namnet torde vara den att hvisselinstrument bruka förfärdigas af dem alla. Pil- o. vasspipan (jfr 2 o. 3) äro allmänt bekanta. Af stjälkarna på Lamium göra barnen i Skåne pipor. Med afs. på Galeopsis jfr: Galeopsis tetrahit .. Barnen leka ofta med blommorna av denna växt. De rycka ut kronpipen ur dess foder ock sätta dess inre ända mellan läpparna samt blåsa tämligen starkt, då ett visslande ljud uppkommer. E. Modin i Landsm. 1911, s. 707. Jfr PLISTER samt E. H. Tegnér i Sv. stud. t. G. Cederschiöld 430 (1914)]
(i bygdemålsfärgadt spr., föga br.)
1) namn på växtsläktena Lamium o. Galeopsis, plister, blindnässla, då. Arff, Hönsekål, blijster och näszl. Fosz 32 (1621). Juslenius (1745).
2) (individ af) växten Salix pentandra Lin.; jolsterpil. J. A. Wiström i Hudiksvalls h. el.-lärov. Inbjudn. 1874, s. 11. E. Modin i Landsm. 1911, s. 729. Lyttkens Sv. växtn. 1235 (1912).
3) [jfr motsv. anv. i sv. dial.] gräsarten Phragmites communis Trin., vass, bladvass, strandvass. J. A. Wiström i Hudiksvalls h. el.-lärov. Inbjudn. 1874, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content