SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1915  
BLOCKA blok3a2 (blo`cka Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.).
Etymologi
[fsv. blokka, motsv. d. blokke, mnt. blocken, holl. blokken, t. blocken, blöcken; afl. af BLOCK]
— jfr FAST-, IN-, NED(ER)-, UPP-, UT-BLOCKA.
1) skogsv. motsv. BLOCK 1 d: uppsätta block omkring (en kolmila); jfr BLOCKNING 1.
2) [jfr motsv. anv. i d. samt af t. blocken] (föga br.) till BLOCK 3 c (β): sätta block i (ngt, i sht skodon). Blocka .. stöfvelskaft. Sundén (1885). Höpken Fr. Mombasa 90 (1908).
3) [jfr motsv. anv. i fsv., ä. dan. o. mnt. samt af t. blöcken] (†) motsv. BLOCK 3 f: fängsla med black, sätta l. slå i black(en); ofta [jfr ä. d. stocke oc blocke, mnt. stocken und blocken, ä. t. stöcken und blöcken] i förb. med stocka, sätta i stocken. The fara nw til och gripa, .. stocka och blocka. O. Petri 1 Post. 49 a (1528). Stocke, blocke och fenchlig sätte. HSH 29: 188 (1562). Ihre Gl. (1769; under block).
4) tekn. till BLOCK 3 i: medelst kilar fästa; jfr BLOCKNING 2.
5) tekn. till BLOCK 3, 5: omgifva med (ett lager l. hvarf af) träkubbar; jfr BLOCKNING 3.
6) tekn. motsv. BLOCK 5 c: utsåga ämnen till trådrullar ur lagom tjocka träskifvor.
7) i sht bokb. till BLOCK 6 (a): sammanslå (lösa blad) till block; jfr BLOCKNING 4.
8) [jfr motsv. anv. i sv. dial. o. t.] (†) arbeta strängt, gå på, knoga; jfr BLOCK-ARBETE. Han måste blåcka med gjerningarna, och dermed behjälpa sig. Borg Luther 1: 369 (1753; t. mit Werken muss er sich bleuen und behelfen). — särsk. [jfr motsv. anv. i nt. o. holl.] arbeta ifrigt (med läsning l. skrifning), knoga, plugga, pluggläsa; jfr BLOCK-LÄSA, -PLUGGA. Blocka och skrifva, écrire sans relâche. Weste (1807; betecknadt ss. familjärt). Fredér sitter .. och blockar med sina böcker eller ritar och spelar. Wetterbergh Genrem. 152 (1842).
9) [sannol. bildadt till BLOCK 3 d, möjl. med anslutning till 8 ofvan] (†) om våldsamt angrepp på fästningsmurar m. m. medelst murbräcka l. artillerield; vanl. med prep. : ansätta med murbräckor l. artilleri, bombardera, beskjuta; jfr BLOCKERA, v.2 Ett Torn vppå Muren wardt aff stort blåckande omkull slaghit. Schroderus Liv. 495 (1626; lat. crebris ictibus). Blocka .. arietare. Schenberg (1739). Nordberg C. XII 2: 678 (1740; om artillerield mot fartyg). Fiänden blockade utan uppehåll i tvänne dygn på rundelen och stora muren .. med sprängekulor och fyrbollar. Hallenberg Hist. 2: 435 (1790). — jfr NEDBLOCKA.
10) (†) (kraftigt) proppa; i uttr. blocka ngn full med ngt, slå ngt i ngn, fullproppa l. fylla ngn med ngt. Man skall .. bjuda er snus med. prustrot uti, blocka er full med tobaksrök. C. I. Hallman 443 (1782).
Särskilda förbindelser:
BLOCKA FAST 10 4. (föga br.) till 4. — jfr FAST-BLOCKA.
BLOCKA IN 10 4. (föga br.) till 4. — jfr INBLOCKA.
BLOCKA UPP 10 4. [jfr d. blokke op] (föga br.) till 2: blocka ut. Blocka upp .. sina stöflar. Björkman (1889). — jfr UPPBLOCKA.
BLOCKA UT 10 4. [jfr d. blokke ud] (föga br.) till 2: (med tillhjälp af block, se d. o. 3 c) uttänja, slå ut, utvidga. Snart har Olle bössan i ordning, och nu har han blockat ut hölstret, så att det är ett ögonblicks verk att få ut bössan. Schröder Om skidor 58 (1900). — särsk.: medelst (sko- l. stöfvel)block (åter)gifva (skodon) deras rätta form, slå ut, lästa ut. Blocka ut stöfvelskaft. Sundén (1885). Blocka ut sina stöflar. Björkman (1889). Blocka ut .. skodon. Lundell (1893). — jfr UTBLOCKA.
I fråga om ssgr jfr BLOCK 5 e.
Spoiler title
Spoiler content