SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1917  
BLÖTLIG, BLÖTLIGA, BLÖTLIGEN, adv.
Ordformer
(blöötz- Helsingius, Bullernæsius)
Etymologi
[fsv. blötlika; jfr ä. d. blødelig, d. blødeligen, isl. blautliga; med afs. på formen med -s- se Noreen Altschw. gram. 261 (1899)]
(†) Lex. Linc. (1640: blötliga).
a) [jfr motsv. anv. i fsv., dan. o. isl.] till BLÖT, adj. 1: mjukt, lent, löst, vekt. Blöötzligh. Leniter, molliter. Helsingius E 8 b (1587). Krigsmän vänje sig ej vid miukt och blötliga ligga. Nicander Kon.-styr. 12 (1760).
b) till BLÖT, adj. 3: svagt, eftergifvet, klemigt. Heli .., hwilken blöötzsligen näpste sina sönner. Bullernæsius Lögn. 408 (1619).
Spoiler title
Spoiler content