SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
BOREALISK 1rea4lisk l. bωr1-, äfv. bor1-, adj.
Etymologi
[jfr d. borealsk, t. borealisch; af lat. borealis (se BOREAL)]
(föga br.; jfr slutet) nordlig, som förekommer i nordliga trakter. En ny borealisk planta af (släktet Lycopodium). E. Acharius i VetAH 1809, s. 60. — särsk. (i Finl., förr) som tillhör l. härstammar från norra delen af Egentliga Finland (”Norrfinland”). Borealiska (student-)nation. Porthan Bref t. Calonius 596 (1799). (Elmgren) valdes 1844 till Åbo afdelnings kurator, och efter dennas och borealiska afdelningens förening 1846 till den nya västfinska afdelningens kurator. Fin. biogr. handb. 515 (1897). Nervander .. tillhörde en borealisk släkt. A. Hultin i Förh. o. upps. 19: 94 (1906).
Spoiler title
Spoiler content