SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
BRANLERA, v.
Ordformer
(brans- RARP)
Etymologi
[af fr. branler, afledn. af brandir, svänga, afledn. af det från germ. spr. lånade ffr. brand, svärd (se BRAND, sbst.4)]
(†) vackla. Komma fienden uthi oordning och till att branlera. HH 20: 349 (c. 1640). (Spanjorerna) hafwa begynt branslera och slå sig på andre tankar. RARP 6: 43 (1657).
Spoiler title
Spoiler content