SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
DABB dab4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sannol. af eng. dab, dabber, afklappningsborste osv. (se Murray), af eng. dab, v. (se under DABBA)]
1) tekn. liten, med ngt elastiskt material stoppad kudde (af skinn) med hvilken trycksvärta o. d. för hand bredes öfver tryckform, träsnittsblock osv., då aftryck skall tagas. Litet trycksvärta hälles (då aftryck skall tagas af träsnittsblocket) på en tallrik och deruti doppas sedan en liten med sämskskinn beklädd dabb, så att svärtan blir jemt fördelad derpå, hvarefter den tryckes mot skifvan. Hagdahl Det bästa 273 (1885).
2) (i mellersta o. norra Sv.) benämning på ett slags med handtag försedd liten press, vanl. bestående af en på den konvexa undersidan med läskpapper (som kan ombytas) beklädd skifva, som, då man skrifvit med bläck, tryckes mot det skrifna för att uppsuga det öfverflödiga bläcket o. sålunda förekomma suddning: läskpress, läskpapperspress, läskare. — jfr LÄSK-DABB.
3) (föga br.) med handtag försedd, på undre sidan med ludet skinn beklädd skifva, afsedd att aftorka ”svarta taflan” med; äfv. om den till samma ändamål använda hartassen.
Spoiler title
Spoiler content