SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DON 4n, sbst.3
Etymologi
[utlöst ur ssgr med DON-]
bergv. donläge; bl. i förb. med prep. i, från, på, till. I don, från don till don. Schaktet går från don till stående. I allmänhet betyder uttrycket donlägig malm, eller att malmen går på don, det att den ej står lodrätt, utan har en lutning åt något håll från lodlinien. T. Nordström i Läsn. f. folket 1875, s. 85.
Spoiler title
Spoiler content