SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÅSNA, v. sup. -at.
Ordformer
Etymologi
[jfr sv. dial. (Smål.) dåsna å, uttröttas, aftaga; till ett adj. motsv. isl. dásinn, dåsig, l. nor. dial. daas, utmattad, l. nor. dial. dosen, matt, slapp; jfr DÅSA, DÅSE]
(†) blifva mindre intensiv, aftaga, dämpas. (Sjukdomen har) icke ringaste dåsnat eller aftagit. VDAkt. 1699, nr 65. En wacker Dames affection .., som snart .. kan dåssna. Därs. 1708, nr 119.
Spoiler title
Spoiler content