SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÄNA, v.; pr. ind. sg. pass. -as.
Etymologi
[af t. dehnen (se TÄNJA)]
(†) i förb. däna ut, utvidga, utspänna. Acrel PVetA 1750, s. 34. — jfr UT-DÄNA.
Spoiler title
Spoiler content