SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBESTÄLLNING äf3ter~bestäl2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 (c) o. BESTÄLLNING 2 a; jfr d. efterbestilling]
efteråt gjord beställning i o. för komplettering av tidigare beställning l. dyl. (Fotografi)plåten förvaras för efterbeställning(ar). SFS 1889, nr 15, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content