SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERMJÖLKA äf3ter~mjöl2ka, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (LAHT 1908, s. 13).
Etymologi
[till EFTER- 8 c; tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -NING; jfr EFTERMJÖLK]
landt. om mjölkning för hand som efteråt måste verkställas, då vid digivning juvret ej fullständigt tömmes l. då vid mjölkning med maskin denna ej fullständigt urmjölkar juvret; äv. om mjölkning som mejeriförestånderska o. d. företager för att utröna om mjölkerskorna mjölkat rent. SDS 1899, nr 539, s. 2 (: eftermjölkning). Till och med en ko, som ammar tvenne kalfvar, mjölkas aldrig ren af dessa, utan sinar fort af, så vida hon ej eftermjölkas för hand. LAHT 1908, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content