SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERNATT äf3ter~nat2, r. l. f.; best. -en; pl. -nätter ~nät2er.
Etymologi
[till EFTER- 8 d; jfr holl. nanacht]
om senare delen av natten; motsatt FÖR-NATT. Vid midnattstid var bryggan .. färdig. Under efternatten och följande dagen gick hela svenska hären öfver. Fryxell Ber. 11: 153 (1843). Det som mest besvärar (den sjuke) är dålig sömn på efternätterna. GHT 1897, nr 9, s. 3. Mot efternatten stegrades larmet omkring gården. Berg Där kriget rasar 117 (1915).
Ssgr: A: EFTERNATT-SLAG, se B.
B: EFTERNATTS-SLAG. (EFTERNATT-) jäg. En och annan gång vilja hundarna stanna och intressera sig för något friskt öfver stigen stående efternattslag. Knöppel Sv. ridd. 136 (1912).
-SÖMN.
Spoiler title
Spoiler content